ใกล้ๆ

ภาษาอังกฤษ


adv very close
คำที่เกี่ยวข้อง: very near
คำตรงข้าม: ห่างๆ