ใกล้ชิด

ภาษาอังกฤษ


adv near
ความหมายเหมือนกับ: ประชิดติดกัน , จรดกัน , ติดกัน , เคียง , ใกล้
คำที่เกี่ยวข้อง: close
ตัวอย่างประโยค: โต๊ะทำงานของพนักงานอยู่ใกล้ชิดกันมาก
adj close
ความหมายเหมือนกับ: ชิดใกล้ , สนิทสนม , คุ้นเคย , สนิท
คำที่เกี่ยวข้อง: intimate
คำตรงข้าม: ห่างไกล
ตัวอย่างประโยค: ญาติที่ใกล้ชิดกับผู้ตายก็เหลืออยู่ไม่กี่คน