ใกล้จะ

ภาษาอังกฤษ


aux nearly
ความหมายเหมือนกับ: เกือบจะ , แทบจะ , ค่อนข้างจะ , จวนจะ , เจียนจะ
คำที่เกี่ยวข้อง: almost , just about , approximately
adv almost
ความหมายเหมือนกับ: เกือบจะ , แทบจะ
คำที่เกี่ยวข้อง: nearly , practically , virtually

คำที่มี "ใกล้จะ" ในคำ


กลิ่น (ใกล้จะบูด) n offensive odorค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top