ใกล้กัน

ภาษาอังกฤษ


adj adjacent
ความหมายเหมือนกับ: ข้างๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: nearby , adjoining , close , near , next
adv next
ความหมายเหมือนกับ: ชิด
คำที่เกี่ยวข้อง: close , near , contiguously , connectedly
คำตรงข้าม: ห่างกัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top