ใกล้

ภาษาอังกฤษ


v come near
ความหมายเหมือนกับ: เกือบ , จวนเจียน , จวน
คำที่เกี่ยวข้อง: approach
คำตรงข้าม: ไกล
ตัวอย่างประโยค: ความฝันที่จะเป็นวิศวกรของเขาใกล้เป็นความจริงแล้ว
prep near
ความหมายเหมือนกับ: เคียง , ชิด , ใกล้เคียง , ประชิด
คำที่เกี่ยวข้อง: close , by , next , adjacent
คำตรงข้าม: ไกล
ตัวอย่างประโยค: บ้านเขาอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย