โอ้เอ้

ภาษาอังกฤษ


v dawdle
คำอธิบาย: ไม่รีบร้อน
ความหมายเหมือนกับ: ชักช้า , ยืดยาด , ช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: dally , lag , loiter , poke , tarry
ตัวอย่างประโยค: แม่ไล่ให้เขาไปอาบน้ำ เตรียมตัวไปทำงาน เพราะโอ้เอ้อยู่จะไปทำงานสาย
n hymn
คำอธิบาย: การสวดกาพย์ลำนำเป็นทำนองอย่างที่นักเรียนสวดตามศาลารายวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันเข้าพรรษา วันกลางพรรษา และวันออกพรรษา
หน่วยนับ: บท, ทำนอง
ความหมายเหมือนกับ: สวดโอ้เอ้วิหารราย