โอ่โถง

ภาษาอังกฤษ


v be grand
คำอธิบาย: ภาคภูมิมีสง่า
ความหมายเหมือนกับ: ภูมิฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง: be magnificent , be majestic , be august , be splendid
ตัวอย่างประโยค: โรงแรมแห่งนี้เป็นสถาปัตย์กรรมแบบแขก ห้องล็อบบี้ก็โอ่โถง โดยมีน้ำพุและรูปปั้นอยู่ตรงกลาง
adj grand
คำอธิบาย: ภาคภูมิมีสง่า
ความหมายเหมือนกับ: ภูมิฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง: magnificent , imposing , stately , majestic , august , splendid
ตัวอย่างประโยค: เขาพาผมลงไปยังห้องใต้ดินอันโอ่โถงและกว้างใหญ่