โอกาสหน้า

ภาษาอังกฤษ


n in the future
ความหมายเหมือนกับ: คราวหน้า
ตัวอย่างประโยค: ผมหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้นำข้อมูลในการวิจัยมานำเสนออีก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top