โหดร้าย

ภาษาอังกฤษ


v be cruel
ความหมายเหมือนกับ: ร้ายกาจ , เหี้ยมโหด , ชั่วร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: be pitiless , be brutal
คำตรงข้าม: ใจดี
v be cruel
ความหมายเหมือนกับ: ร้ายกาจ , เหี้ยมโหด , ชั่วร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: be pitiless , be brutal
คำตรงข้าม: ใจดี
adj cruel
ความหมายเหมือนกับ: ร้ายกาจ , เหี้ยมโหด , ชั่วร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: pitiless , brutal
คำตรงข้าม: ใจดี
v be cruel
ความหมายเหมือนกับ: โหดเหี้ยม , ใจร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: be ruthless , be heartless , be brutal , be callous , be inhumane , be malevolent , be unkind , be vicious
คำตรงข้าม: ใจดี
ตัวอย่างประโยค: พฤติกรรมของทหารนาซีโหดร้ายดุจคนเถื่อน
adv brutally
ความหมายเหมือนกับ: ร้ายกาจ , โหดเหี้ยม , อำมหิต
คำที่เกี่ยวข้อง: cruelly , ruthlessly , heartlessly , callously , inhumanely , malevolently , unkindly , viciously
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย