โศกาอาดูร

ภาษาอังกฤษ


v be agonized
ความหมายเหมือนกับ: ระทมทุกข์
คำที่เกี่ยวข้อง: suffer , be distressed , be tormented , be tortured