โศก

ภาษาอังกฤษ


n bright green
v be sad
ความหมายเหมือนกับ: เศร้า , เศร้าสร้อย , เสียใจ , โศกเศร้า
คำที่เกี่ยวข้อง: be unhappy , be mournful , be sorrowful
คำตรงข้าม: ยินดี , ร่าเริง , รื้นเริง
n Saraca indica
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Saraca วงศ์ Leguminosae
ความหมายเหมือนกับ: อโศก , ต้นอโศก
ตัวอย่างประโยค: แนวถนนนี้น่าจะปลูกต้นอโศกหรือไม่ก็หางนกยูง จะได้ดูร่มรื่น
adj chartreuse
คำอธิบาย: สีเขียวอ่อนอย่างสีใบอโศกอ่อน
ความหมายเหมือนกับ: สีโศก
คำที่เกี่ยวข้อง: yellow-green color
ตัวอย่างประโยค: ฉันจำได้ว่า ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีโศกคนนั้นเคยเป็นดารามาก่อน
adj sad
คำอธิบาย: ที่เศร้าเสียใจ
ความหมายเหมือนกับ: เศร้า
คำที่เกี่ยวข้อง: melancholy , sorrowful , depressed , woebegone , unhappy , blue , mournful
ตัวอย่างประโยค: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง

คำที่มี "โศก" ในคำ


โศกนาฏกรรม n tragedy
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเศร้า , เรื่องโศกเศร้า
คำตรงข้าม: สุขนาฎกรรม

โศกเศร้า v grieve
ความหมายเหมือนกับ: เศร้า , เศร้าโศก , เสียใจ
คำตรงข้าม: ยินดี , ร่าเริง , รื้นเริง

โศกนาฏกรรม n tragedy
คำอธิบาย: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ทั่วๆ ไปที่เป็นเรื่องเศร้าสลดใจ
ตัวอย่างประโยค: ทุกฝ่ายสามารถสรุปถึงต้นเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้ตรงกันว่า เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าอย่างแน่นอน

โศกสลด v grieve
คำอธิบาย: เศร้าเสียใจ
ความหมายเหมือนกับ: เศร้าโศก , เศร้าสลด , หดหู่
ตัวอย่างประโยค: ใจฉันโศกสลดเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเรื่องที่รุ่นพี่ถูกยิงเสียชีวิต

โศก v wail
ความหมายเหมือนกับ: โศกี , อาดูร , เศร้าโศก
ตัวอย่างประโยค: ชาวเมืองโศกายิ่งนักกับการสูญเสียเลือดเนื้อของเหล่าทหาร

โศกาดูร v cry bitterly
คำอธิบาย: เดือดร้อนด้วยความโศก, ร้องไห้สะอึกสะอื้น
ความหมายเหมือนกับ: โศกี , ร้องไห้ , คร่ำครวญ , อาดูร , เศร้าโศก , เสียใจ , สลลดใจ
ตัวอย่างประโยค: เธอโศกาดูรมากเมื่อบิดาผู้เป็นที่รักยิ่งของเธอจากไป

โศกนาฏกรรม n tragedy
คำอธิบาย: วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที่ลงท้ายด้วยความเศร้าหรือไม่สมหวัง ตัวเอกในเรื่องจะตายในที่สุด

โศกเศร้า v feel depressed
ความหมายเหมือนกับ: เศร้าโศก , โศก , โศกศัลย์
ตัวอย่างประโยค: หัวใจของแม่จำปีก็พลันโศกเศร้า เมื่อคิดว่าความเหมือนเดิมนี้จะมีอยู่แค่เพียงประเดี๋ยวประด๋าว

โศกนาฏกรรม n tragedy
คำอธิบาย: วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที่ลงท้ายด้วยความเศร้าหรือไม่สมหวัง ตัวเอกในเรื่องจะตายในที่สุด

โศก v wail
ความหมายเหมือนกับ: อาดูร , เศร้าโศก

โศก v cry bitterly
ความหมายเหมือนกับ: ร้องไห้ , คร่ำครวญ , อาดูร , เศร้าโศก , เสียใจ , สลลดใจ

โศกาอาดูร v be agonized
ความหมายเหมือนกับ: ระทมทุกข์

โศกศัลย์ v feel depressed
ความหมายเหมือนกับ: โศกเศร้า , โศก

โศกศัลย์ v feel depressed
ความหมายเหมือนกับ: เศร้าโศก , โศก

โศก n Asoka tree
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Saraca วงศ์ Leguminosae เช่น อโศกน้ำ (S. indica Linn.) อโศกเหลือง (S. thaipingensis Cantley ex Prain)
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: โศก , ต้นอโศก , ต้นโศก
ตัวอย่างประโยค: เขาปลูกต้นอโศกไว้หน้าบ้าน

เศร้าโศก v feel depressed
คำอธิบาย: เศร้ามากเพราะต้องสูญเสียผู้เป็นที่รัก เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: โศกเศร้า , โศก , โศกศัลย์
ตัวอย่างประโยค: เหตุใดคุณจึงเศร้าโศกขนาดนั้น

เรื่องโศกเศร้า n tragedy
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเศร้า
คำตรงข้าม: สุขนาฎกรรม

ต้นอโศก n Saraca indica
ความหมายเหมือนกับ: อโศก

สีโศก adj chartreuse

หยักโศก adj slightly curly
คำตรงข้าม: เหยียดตรง

น่าโศกเศร้า adj regretted
ความหมายเหมือนกับ: น่าสะเทือนใจ , น่าสลดใจ , น่าเศร้า
คำตรงข้าม: รื่นเริง , เบิกบาน , ยินดีปรีดา

น่าโศกเศร้า v be regretted
ความหมายเหมือนกับ: น่าสะเทือนใจ , น่าสลดใจ , น่าเศร้า
คำตรงข้าม: รื่นเริง , เบิกบาน , ยินดีปรีดา

ความโศกเศร้า n sadness
ความหมายเหมือนกับ: ความเสียใจ , ความเศร้า

ต้นอโศก n Asoka tree
ความหมายเหมือนกับ: โศก , ต้นโศก

ต้นโศก n Asoka tree
ความหมายเหมือนกับ: โศก , ต้นอโศก

ความเศร้าโศก n melancholy
ความหมายเหมือนกับ: ความหดหู่ , ความสลดใจ , ความทุกข์ใจ
คำตรงข้าม: ความสุข , ความสดชื่น , ความเบิกบานค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top