โล่ง

ภาษาอังกฤษ


adj bare
ความหมายเหมือนกับ: เตียน , โล่งเตียน , เตียนโล่ง
คำตรงข้าม: รก , รุงรัง
adv clear

คำที่มี "โล่ง" ในคำ


โล่งแจ้ง adj clear
คำอธิบาย: ไม่มีหลังคาคุม
ตัวอย่างประโยค: แผ่นฟ้าสีครามกว้างไกลดูสะอาดหมดจด โล่งแจ้ง ไร้ขอบเขต

โล่งใจ v be relieved
คำอธิบาย: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: เบาใจ , หมดกังวล , โล่งอก
คำตรงข้าม: หนักใจ , หนักอกหนักใจ
ตัวอย่างประโยค: ชาวโลกบางส่วนคงโล่งใจขึ้น เมื่อสงครามในอ่าวเปอร์เซียสงบลง

โล่งอก v be relieved
คำอธิบาย: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: โล่งใจ , เบาใจ , หมดกังวล
คำตรงข้าม: หนักอก , หนักใจ , หนักอกหนักใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาโล่งอกและดีใจที่ทำได้

โล่งอก adv relievedly
คำอธิบาย: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: โล่งใจ , เบาใจ , หมดกังวล
คำตรงข้าม: หนักอก , หนักใจ , หนักอกหนักใจ
ตัวอย่างประโยค: ชายร่างอ้วนถอนหายใจอย่างโล่งอก

โล่งโถง v be roomy
คำอธิบาย: เปิดว่างตลอด
ความหมายเหมือนกับ: โปร่งกว้าง
ตัวอย่างประโยค: บ้านของเขาโล่งโถงใหญ่โตดี แต่คนในบ้านไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่

โล่งโจ้ง adj clear
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะว่างหรือเปิดตลอด, ไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง
ความหมายเหมือนกับ: โล่ง
ตัวอย่างประโยค: สภาพของป่าหนาทึบกลายเป็นพื้นที่โล่งโจ้งพร้อมที่จะต้อนรับแขกคนสำคัญ

โล่งโจ้ง adj clear
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะว่างหรือเปิดตลอด, ไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง
ความหมายเหมือนกับ: โล่ง
ตัวอย่างประโยค: สภาพของป่าหนาทึบกลายเป็นพื้นที่โล่งโจ้งพร้อมที่จะต้อนรับแขกคนสำคัญ

โล่งเตียน adj bare
ความหมายเหมือนกับ: เตียน , เตียนโล่ง
คำตรงข้าม: รก , รุงรัง

เตียนโล่ง v be flat
ความหมายเหมือนกับ: เตียน , โล่ง , ว่างเปล่า
ตัวอย่างประโยค: เวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีการทำลายป่าเขาบึงบางให้เตียนโล่งและตื้นเขิน

ที่โล่ง n outdoor
ความหมายเหมือนกับ: กลางแจ้ง , กลางแปลง , ที่แจ้ง

ทุ่งโล่ง n plain
หน่วยนับ: แห่ง

ที่โล่งแจ้ง n open air
ความหมายเหมือนกับ: ที่สาธารณะ , ชุมชน
คำตรงข้าม: ที่ลับ

ความโล่ง n emptiness
ความหมายเหมือนกับ: ความไม่มีตัวตน , ความว่าง , ความไม่มีอะไร
คำตรงข้าม: ความเต็มเปี่ยมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top