โรย

ภาษาอังกฤษ


v sprinkle
ความหมายเหมือนกับ: โปรย , พรม
คำที่เกี่ยวข้อง: scatter
v pay out
ความหมายเหมือนกับ: หย่อน , ทิ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: let out
v unroll
ความหมายเหมือนกับ: คลี่
คำที่เกี่ยวข้อง: open , extend
v fade
คำที่เกี่ยวข้อง: lose freshness , wither , wane
คำตรงข้าม: ตูม , สดชื่น
v wither
คำอธิบาย: หมดความสดชื่น
ความหมายเหมือนกับ: ร่วงโรย
คำที่เกี่ยวข้อง: fade , wilt , shrivel
ตัวอย่างประโยค: ดอกไม้เริ่มโรยไปตามเวลา
v scatter
คำอธิบาย: ค่อยๆ โปรยลงไป, โปรยลงไปทีละน้อย
ความหมายเหมือนกับ: โปรย
คำที่เกี่ยวข้อง: shower , spread , sprinkle , strew , disseminate , fling
ตัวอย่างประโยค: ชาวนานำปุ๋ยหมักไปโรยในนาข้าว

คำที่มี "โรย" ในคำ


โรยแรง v lose strength
ความหมายเหมือนกับ: หมดแรง , อ่อนแรง
คำตรงข้าม: มีแรง
ตัวอย่างประโยค: จังหวะในการตำน้ำพริกของแม่ดูโรยแรงลง

โรยรา v wilt
คำอธิบาย: น้อยไป, เสื่อมไป
ตัวอย่างประโยค: ดอกจำปาที่อยู่ในโถแก้วสดสวยอยู่เช่นนั้นไม่มีโรยรา

โรยหน้า v scatter over
ตัวอย่างประโยค: ของกินที่ถูกที่สุดสำหรับเด็ก คือ กล้วยต้มฝานเป็นชิ้นบางๆ มีมะพร้าวขูดคลุกเกลือโรยหน้า แล้วราดด้วยน้ำเชื่อม

โรยขนมจีน v squeeze Thai noodle

ผักชีโรยหน้า n window dressing
คำอธิบาย: การทําความดีเพียงผิวเผิน
ตัวอย่างประโยค: บางโรงเรียนเวลามีคนมาตรวจก็จะปรับปรุงโรงเรียนแบบผักชีโรยหน้าเพื่อหวังรางวัลโรงเรียนดีเด่น

แรมโรย v be away from love
คำอธิบาย: เหินห่างไปจากความรัก
ความหมายเหมือนกับ: ห่างโหย

อิดโรย adv wearily
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนเพลีย , ละเหี่ย
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มคนงานในโรงสีกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานกันอย่างอิดโรย

อิดโรย adj tired
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนเพลีย , ละเหี่ย
ตัวอย่างประโยค: เขายืนจ้องแสงอาทิตย์ยามเช้าด้วยใบหน้าอิดโรยแฝงความหมายไว้หลายนัย

อิดโรย v be exhausted
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนเพลีย , ละเหี่ย
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่อาจแข็งใจหลับต่อได้อีกทั้งๆ ที่อิดโรยอย่างเต็มที่

บัวโรย n colour (color) of a faded lotus
คำอธิบาย: สีกลีบบัวแห้งหรือสีปูนแห้ง
ความหมายเหมือนกับ: สีบัวโรย , สีปูนแห้ง
ตัวอย่างประโยค: ไหมที่ย้อมครั้งใหม่นี้มีสีเหมือนสีบัวโรย ดูแปลกไปอีกแบบ

บานไม่รู้โรย n Globe amaranth
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Gomphrena globosa Linn.ในวงศ์ Amaranthaceae ลำต้นค่อนข้างแข็งแตกแขนงเป็นพุ่มเล็กๆ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ดอกกลมๆ สีขาว ชมพู หรือม่วงแดง ดอกทนอยู่ได้นาน
หน่วยนับ: ต้น, ดอก
ความหมายเหมือนกับ: ดอกบานไม่รู้โรย
ตัวอย่างประโยค: การทำพานดอกไม้นิยมเอาบานไม่รู้โรยมาจัดเพราะอยู่ทนกว่าดอกไม้อื่นๆ

ร่วงโรย v fade
คำอธิบาย: เสื่อมหรือเซียวลงไปตามเวลา
ความหมายเหมือนกับ: โรยรา , เหี่ยวเฉา
คำตรงข้าม: สด , ใหม่
ตัวอย่างประโยค: สังขารของคนเรานับวันจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา

อ่อนระโหยโรยแรง v be exhausted
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนเพลีย , เพลีย , อ่อนล้า , อ่อนแรง

อ่อนระโหยโรยแรง v be weary
ความหมายเหมือนกับ: อิดโรย , อ่อนโรย

อ่อนโรย v be weary
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนระโหยโรยแรง , อิดโรย

สีบัวโรย n colour (color) of a faded lotus
ความหมายเหมือนกับ: สีปูนแห้ง

ดอกบานไม่รู้โรย n Globe amaranth

ระโหยโรยแรง v be exhausted
ความหมายเหมือนกับ: อิดโรย

การโรย n strewing
ความหมายเหมือนกับ: การโปรยปราย , การหว่านค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top