โยก

ภาษาอังกฤษ


v sway
ความหมายเหมือนกับ: ยักย้าย , ส่าย , ขยับ
คำที่เกี่ยวข้อง: rock , roll , swing , bend
v roll
ความหมายเหมือนกับ: เอียง , โคลงเคลง
คำที่เกี่ยวข้อง: sway , shake , rock
คำตรงข้าม: นิ่ง
v toss
ความหมายเหมือนกับ: โคลง
คำที่เกี่ยวข้อง: rock , sway , pitch , roll
คำตรงข้าม: นิ่ง
adv stagger
ความหมายเหมือนกับ: โซเซ , ไม่มีแรง , อ่อนเพลีย , เซ , โงนเงน
คำที่เกี่ยวข้อง: sway , totter , wobble , reel
คำตรงข้าม: กระชุ่มกระชวย
v shake
ความหมายเหมือนกับ: สั่น , ส่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: move
v shake from side to side
ความหมายเหมือนกับ: สั่น , ไหว
คำที่เกี่ยวข้อง: stagger , be unsteady
คำตรงข้าม: มั่นคง , แข็งแรง
v totter
ความหมายเหมือนกับ: คลอน
คำที่เกี่ยวข้อง: stagger , be unsteady , sway , reel
คำตรงข้าม: มั่นคง , แข็งแรง