โผล่ออก

ภาษาอังกฤษ


v poke
ความหมายเหมือนกับ: ชะโงก
คำที่เกี่ยวข้อง: show , look out