โปร่ง

ภาษาอังกฤษ


adj sparse
ความหมายเหมือนกับ: บาง , โปร่งบาง , เบาบาง
คำตรงข้าม: ทึบ , หนาแน่น
ตัวอย่างประโยค: เสื้อที่เธอออกแบบนั้นเป็นชุดราตรีสมัยใหม่ใช้ผ้าลูกไม้สีดำโปร่ง ตั้งแต่ช่วงตัวเสื้อที่เปลือยไหล่มีเพียงเส้นสายเดี่ยวคล้องไหล่ทั้งสอง
adj sparse
คำอธิบาย: ที่สูงแบบบาง
ความหมายเหมือนกับ: บาง , โปร่งบาง , เบาบาง
คำตรงข้าม: ม่อต้อ
ตัวอย่างประโยค: สังคมไทยนิยมผู้หญิงที่มีร่างโปร่งว่าเป็นคนสวย
v clear
คำอธิบาย: เป็นช่องโล่ง, ไม่ทึบ
ความหมายเหมือนกับ: ปลอดโปร่ง , แจ่มใส , โล่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: bright , fine
คำตรงข้าม: อึมครึม , ครึ้ม , มัวซัว
ตัวอย่างประโยค: อากาศในระยะนี้หนาวเย็นเกือบทั่วไปและท้องฟ้าจะค่อนข้างโปร่งเป็นส่วนมาก
adj airy
คำอธิบาย: ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
ความหมายเหมือนกับ: ถ่ายเท , โล่ง , ลมโชย , ลมโกรก
คำที่เกี่ยวข้อง: fresh , light , open
คำตรงข้าม: อับ
ตัวอย่างประโยค: นอกจากกุฏิหลังย่อมๆ มุงสังกะสีแล้วก็มีเพียงศาลาทรงโปร่งอีกเพียงหลังเดียว

คำที่มี "โปร่ง" ในคำ


โปร่งลม adj airy
คำอธิบาย: ที่มีอากาศเข้าออกสะดวก
ตัวอย่างประโยค: บ้านเขาเป็นบ้านชั้นเดียว ล้อมด้วยรั้วไม้โปร่งลม ดูน่ารักเหมือนบ้านในนิทาน

โปร่งใส v reveal
คำอธิบาย: ที่เปิดเผยและพิสูจน์ได้
ความหมายเหมือนกับ: เปิดเผย
ตัวอย่างประโยค: ระบบกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโปร่งใสมาก

โปร่งบาง v be sheer
ตัวอย่างประโยค: ช่างตัดเสื้อเสริมผ้าซับในเพื่อไม่ให้กระโปรงโปร่งบางจนดูน่าเกลียด

โปร่งแสง adj translucent
คำอธิบาย: ที่มีสมบัติให้แสงผ่านไปได้บ้าง แต่ไม่สามารถมองทะลุไปได้
คำตรงข้าม: ทึบแสง
ตัวอย่างประโยค: บ้านหลังนี้มีห้องพิเศษต่อยื่นออกไปจากตัวบ้านให้เป็นเหมือนเรือนโปร่งแสงเพื่อรับแดดโดยเฉพาะ

โปร่งใส adj transparent
คำอธิบาย: ที่มีสมบัติที่แสงผ่านได้หมดและมองเห็นได้ตลอด
ความหมายเหมือนกับ: ใส , โปร่งตา , โปร่งแสง , บาง
คำตรงข้าม: ขุ่นมัว
ตัวอย่างประโยค: เขาแขวนม่านผ้าแก้วโปร่งใสเพื่อกรองแสง

โปร่งตา v look bright and airy
ตัวอย่างประโยค: ห้องนี้ในตอนกลางวันจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาทำให้ห้องดูโปร่งตา

โปร่งตา v look bright and airy
ตัวอย่างประโยค: ห้องนี้ในตอนกลางวันจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาทำให้ห้องดูโปร่งตา

โปร่งกว้าง v be roomy

ปลอดโปร่ง v be clear (of the weather)
คำอธิบาย: ผ่องใสปราศจากความขุ่นมัว
ความหมายเหมือนกับ: สดใส , แจ่มใส
ตัวอย่างประโยค: หลังจากที่มีฝนตกมาหลายวันเพิ่งจะมีวันนี้เองที่อากาศปลอดโปร่ง

ป่าโปร่ง n sparse forest
คำอธิบาย: ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นไม่หนาแน่นนัก
หน่วยนับ: แห่ง
ตัวอย่างประโยค: ทางขึ้นเขาเป็นถนนซีเมนต์ราบเรียบ สองข้างทางมีต้นไม้แบบเป็นป่าโปร่ง

ตลอดปลอดโปร่ง adv through
คำอธิบาย: อย่างเป็นไปโดยง่าย, อย่างไม่มีอุปสรรค
ตัวอย่างประโยค: คนเราเมื่อเวลาเคราะห์ดีทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ตลอดปลอดโปร่งไปหมด

ทะลุปรุโปร่ง adv clearly
คำอธิบาย: อาการที่เห็นหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอด
ตัวอย่างประโยค: เราควรทำความเข้าใจปัญหาของเด็กให้ทะลุปรุโปร่ง

ปรุโปร่ง adv clearly
ความหมายเหมือนกับ: แจ่มแจ้ง , กระจ่าง
ตัวอย่างประโยค: เขารู้จักโลกของพวกผู้ร้ายอย่างปรุโปร่ง

ความโปร่ง n clarity
ความหมายเหมือนกับ: ความโปร่งสบาย
คำตรงข้าม: ความทึบ
ตัวอย่างประโยค: ความโปร่งของห้องนี้เกิดจากลมถ่ายเทสะดวก

ความโปร่งแสง n transparency
คำอธิบาย: คุณสมบัติที่แสงผ่านได้
คำตรงข้าม: ความทึบ
ตัวอย่างประโยค: แก้วใบนี้มีความโปร่งแสง 20% โดยประมาณ

สูงโปร่ง adj tall and slender
คำอธิบาย: สูงสะโอดสะอง
ตัวอย่างประโยค: สังคมไทยนิยมว่าคนผิวขาว จมูกโด่ง ร่างสูงโปร่ง เป็นคนสวยคนที่หน้าตาดี

ความโปร่งสบาย n clarity
คำตรงข้าม: ความทึบค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top