โปร่ง

ภาษาอังกฤษ


adj sparse
ความหมายเหมือนกับ: บาง , โปร่งบาง , เบาบาง
คำตรงข้าม: ทึบ , หนาแน่น
ตัวอย่างประโยค: เสื้อที่เธอออกแบบนั้นเป็นชุดราตรีสมัยใหม่ใช้ผ้าลูกไม้สีดำโปร่ง ตั้งแต่ช่วงตัวเสื้อที่เปลือยไหล่มีเพียงเส้นสายเดี่ยวคล้องไหล่ทั้งสอง
adj sparse
คำอธิบาย: ที่สูงแบบบาง
ความหมายเหมือนกับ: บาง , โปร่งบาง , เบาบาง
คำตรงข้าม: ม่อต้อ
ตัวอย่างประโยค: สังคมไทยนิยมผู้หญิงที่มีร่างโปร่งว่าเป็นคนสวย
v clear
คำอธิบาย: เป็นช่องโล่ง, ไม่ทึบ
ความหมายเหมือนกับ: ปลอดโปร่ง , แจ่มใส , โล่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: bright , fine
คำตรงข้าม: อึมครึม , ครึ้ม , มัวซัว
ตัวอย่างประโยค: อากาศในระยะนี้หนาวเย็นเกือบทั่วไปและท้องฟ้าจะค่อนข้างโปร่งเป็นส่วนมาก
adj airy
คำอธิบาย: ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
ความหมายเหมือนกับ: ถ่ายเท , โล่ง , ลมโชย , ลมโกรก
คำที่เกี่ยวข้อง: fresh , light , open
คำตรงข้าม: อับ
ตัวอย่างประโยค: นอกจากกุฏิหลังย่อมๆ มุงสังกะสีแล้วก็มีเพียงศาลาทรงโปร่งอีกเพียงหลังเดียว