โปรดปราน

ภาษาอังกฤษ


v fond of
คำอธิบาย: เอ็นดู รักใคร่ หรือชอบเป็นพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: โปรด , ชอบ , ชื่นชอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: show kindness on , like , favour
คำตรงข้าม: เกลียด
ตัวอย่างประโยค: การแข่งม้าเป็นกีฬาที่เขาโปรดปรานที่สุด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top