โทมนัส

ภาษาอังกฤษ


n sadness
ความหมายเหมือนกับ: ความเสียใจ , ความโศกเศร้า , ความเศร้า
คำที่เกี่ยวข้อง: sorrow , grief , dejection , melancholy , depression , despondency