โต้คารม

ภาษาอังกฤษ


v argue
คำอธิบาย: พูดโต้ตอบกันไปมาด้วยถ้อยคำลึกซึ้ง
ความหมายเหมือนกับ: ปะทะคารม , ประคารม
คำที่เกี่ยวข้อง: dispute , debate
ตัวอย่างประโยค: กว่าจะเข้าวาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต้องเสียเวลาโต้คารมคารมระหว่างส.ส.พรรคฝ่ายค้านและส.ส.พรรครัฐบาล 2 ชั่วโมง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top