โต

ภาษาอังกฤษ


v be big
คำอธิบาย: มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกัน
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: be large , be huge
คำตรงข้าม: เล็ก
ตัวอย่างประโยค: ปลาช่อนตัวที่เห็นที่เสียมราฐนั้นมันโตกว่า ขา ของนักข่าวสาวช่อง 5
v grow up
ความหมายเหมือนกับ: เจริญ , เติบโต
คำที่เกี่ยวข้อง: grow , develop
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเล็กๆ เด็กจะถูกกล่อมเกลาจากพ่อแม่ เมื่อโตขึ้นมาก็มีครูเพื่อน และเมื่อโตมากๆ ก็มีทีวีและหนังสือพิมพ์และอื่นๆ