โดยอัตโนมัติ

ภาษาอังกฤษ


adv automatically
คำอธิบาย: ลักษณะที่เครื่องยนต์ อุปกรณ์ สามารถทำได้เอง, ลักษณะที่เป็นไปได้ด้วยตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: อัตโนมัติ
ตัวอย่างประโยค: เครื่องมือบรรจุเคมีภัณฑ์จะทำงานโดยอัตโนมัติ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top