โดยสิ้นเชิง

ภาษาอังกฤษ


adv completely
ความหมายเหมือนกับ: อย่างสิ้นเชิง
คำที่เกี่ยวข้อง: entirely , wholly , thoroughly
ตัวอย่างประโยค: ในที่สุดผู้ก่อการร้ายก็ยอมแพ้โดยสิ้นเชิง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top