โดยประมาณ

ภาษาอังกฤษ


adv approximately
คำอธิบาย: ที่กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงความจริง
ความหมายเหมือนกับ: เกือบ , ราวๆ , ประมาณ , คร่าวๆ , ใกล้เคียง
คำตรงข้าม: โดยตรง , กำหนดแน่นอน , เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างประโยค: การเดินทางจากบ้านของเขาไปถึงที่ทำงานใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณ