โดยบังเอิญ

ภาษาอังกฤษ


adv accidentally
คำอธิบาย: โดยไม่คาดคิดมาก่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: by chance , unexpectedly
คำตรงข้าม: โดยตั้งใจ , โดยเจตนา
ตัวอย่างประโยค: พ่อพบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมา 10 ปีโดยบังเอิญ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top