โดยตั้งใจ

ภาษาอังกฤษ


adv intentionally
ความหมายเหมือนกับ: อย่างตั้งใจ , โดยเจตนา
คำที่เกี่ยวข้อง: deliberately
คำตรงข้าม: โดยบังเอิญ
ตัวอย่างประโยค: จำเลยกระทำเรื่องนี้โดยตั้งใจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top