โดดๆ

ภาษาอังกฤษ


adj alone
ความหมายเหมือนกับ: เพียงผู้เดียว , โดยลำพัง , ข้างเดียว , หนึ่ง , เดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: single , solitary , lone , sole


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top