โดดเด่น

ภาษาอังกฤษ


adj outstanding
คำอธิบาย: เด่นมากกว่าสิ่งอื่น
ความหมายเหมือนกับ: สะดุดตา , เด่น
คำที่เกี่ยวข้อง: remarkable , distinguished , splendid , notable , marked , prominent , striking
ตัวอย่างประโยค: หมู่บ้านหลายแห่งในภาคอีสานมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นจนเป็นที่เลื่องลือไปในที่ต่างๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top