โดด

ภาษาอังกฤษ


v jump
ความหมายเหมือนกับ: พุ่ง , กระโดด , กระโจน
คำที่เกี่ยวข้อง: leap , spring , skip , bound , hop , bounce
ตัวอย่างประโยค: นักแสดงโดดลงมาจากสะพาน
adj alone
คำอธิบาย: อันเดียวเด่น
ความหมายเหมือนกับ: โดดๆ , เพียงผู้เดียว , โดยลำพัง , ข้างเดียว , หนึ่ง , เดียว
คำที่เกี่ยวข้อง: single , solitary , lone , sole
ตัวอย่างประโยค: กระต่ายตัวผู้มักใจแคบ ชอบหากินไปแต่ลำพังตัวเดียวโดด
v keep away from working or duties
ความหมายเหมือนกับ: หลบ , หนี , เลี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: desert one´s post , take French leave
ตัวอย่างประโยค: เขาโดดงานเพื่อจะไปเที่ยว