โซน

ภาษาอังกฤษ


n zone
คำอธิบาย: เขตพื้นที่ที่แบ่งตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
หน่วยนับ: โซน
ความหมายเหมือนกับ: แถบ , พื้นที่ , ขอบเขต , เขตแดน , อาณาเขต , เนื้อที่ , บริเวณ , เขต , ดินแดน
คำที่เกี่ยวข้อง: area
ตัวอย่างประโยค: กรุงเทพมหานครอยู่ในภูมิอากาศของโซนร้อนและชื้น

คำที่มี "โซน" ในคำ


โอโซน n ozone
คำอธิบาย: อากาศบริสุทธิ์มีมากบริเวณทะเล
ตัวอย่างประโยค: ก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและสารซีเอฟซีเป็นตัวทำลายโอโซนของโลกมากที่สุด

พายุโซนร้อน n tropical storm
คำอธิบาย: ชื่อพายุหมุนที่มีความเร็ว 34-63 น๊อต 62-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หน่วยนับ: ลูก
ตัวอย่างประโยค: พายุโซนร้อนที่ชื่อไนกีจะเคลื่อนผ่านเชียงรายเย็นวันนี้

โอโซน n ozone
คำอธิบาย: ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง มีสีน้ำเงิน กลิ่นฉุน
ความหมายเหมือนกับ: แก๊สโอโซน
ตัวอย่างประโยค: ถ้าได้รับโอโซนในปริมาณมากจะทำให้ระบบหายใจผิดปกติ

แก๊สโอโซน n ozoneค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top