โชย

ภาษาอังกฤษ


v blow gently but steadily
ความหมายเหมือนกับ: ชวย
คำที่เกี่ยวข้อง: blow softly , blow gently
v blow gently
ความหมายเหมือนกับ: พัด