โจทย์

ภาษาอังกฤษ


n problem (in mathematics)
คำอธิบาย: คำถามในวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ปัญหา
คำที่เกี่ยวข้อง: question
คำตรงข้าม: เฉลย
ตัวอย่างประโยค: ผมต้องเสียเวลาทำโจทย์ข้อนี้อยู่หลายวัน

คำที่มี "โจทย์" ในคำ


พยานโจทย์ n witness for the prosecution
คำอธิบาย: ผู้รู้เห็นที่ให้การฝ่ายโจทก์
หน่วยนับ: ปาก, คนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top