โง่

ภาษาอังกฤษ


v be foolish
ความหมายเหมือนกับ: เขลา , ทึ่ม , ไม่ฉลาด , ไม่รู้
คำที่เกี่ยวข้อง: be stupid , be silly , be unwise
คำตรงข้าม: ฉลาด , เก่ง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเด็กทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งลงโทษว่าเด็กโง่หรือไม่รักดี