โค้ง

ภาษาอังกฤษ


v bow
ความหมายเหมือนกับ: ก้มลง , น้อมลง , คำนับ
คำที่เกี่ยวข้อง: bend , incline , stoop
ตัวอย่างประโยค: สุภาพบุรุษโค้งสุภาพสตรีเพื่อขอเต้นรำ
adj curved
คำอธิบาย: ลักษณะของเส้นหรือสิ่งที่มีรูปอย่างส่วนหนึ่งของวงกลมอย่างส่วนหนึ่งของวงกลม
ความหมายเหมือนกับ: งอ
คำที่เกี่ยวข้อง: bowed , bent
คำตรงข้าม: ตรง
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่ทำให้ความรู้สึกต่างๆ เกิดขึ้นแก่ผู้ชม เช่น การใช้เส้นคดโค้งหรืออ่อนช้อย