โครงเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


n plot
คำอธิบาย: เค้าเรื่องที่กำหนดขึ้น
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เค้าเรื่อง , พล็อตเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: story line
ตัวอย่างประโยค: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์หลายคนชอบโครงเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้มาก

คำที่มี "โครงเรื่อง" ในคำ


เค้าโครงเรื่อง n plot
คำอธิบาย: เรื่องคร่าวๆ หรือเรื่องย่อ
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: โครงเรื่อง , เค้าเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: เธอช่วยเล่าย่อๆ พอให้เห็นเค้าโครงเรื่องเท่านั้นก็พอค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top