โครงเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


n plot
คำอธิบาย: เค้าเรื่องที่กำหนดขึ้น
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เค้าเรื่อง , พล็อตเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: story line
ตัวอย่างประโยค: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์หลายคนชอบโครงเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้มาก