โครงการ

ภาษาอังกฤษ


n project
คำอธิบาย: แผนหรือเค้าโครงตามที่กะหรือกำหนดไว้
หน่วยนับ: โครงการ
ความหมายเหมือนกับ: แผน , แผนการ
คำที่เกี่ยวข้อง: plan , task , scheme
ตัวอย่างประโยค: ผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนโครงการเหล่านี้คือ บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง