โกหก

ภาษาอังกฤษ


v lie
คำอธิบาย: จงใจกล่าวคำพูดที่ไม่จริง
ความหมายเหมือนกับ: ปด , พูดเท็จ , พูดปด , โป้ปดมดเท็จ , กุ
คำที่เกี่ยวข้อง: fib , forge , tell a lie
คำตรงข้าม: พูดความจริง
ตัวอย่างประโยค: เขาโกหกเก่ง