โกง

ภาษาอังกฤษ


v cheat
คำอธิบาย: ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง
ความหมายเหมือนกับ: คด , ฉ้อฉล , ทุจริต , ฉ้อโกง , คดโกง
คำที่เกี่ยวข้อง: swindle , defraud , embezzle , deceive
คำตรงข้าม: ซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: นักฟุตบอลจากทีมA โกงนักฟุตบอลจากทีมB อย่างเห็นได้ชัด
adj bent
ความหมายเหมือนกับ: คด , งอ , โค้ง , โก่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: crooked , arched , curved
คำตรงข้าม: ตรง
ตัวอย่างประโยค: ชายหลังโกงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในวัด

คำที่มี "โกง" ในคำ


โกงกาง n mangrove
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นในสกุล Rhizophora วงศ์ Rhizophoraceae ขึ้นตามป่าเลนชายทะเล นิยมใช้ทำฟืนและเผาถ่านกันมาก เมล็ดงอกตั้งแต่อยู่บนต้น ลักษณะเรียวยาวคล้ายฝัก มี 2 ชนิด คือ โกงกางใบใหญ่ หรือ กงกอน (R. mucronata Poir.) และ โกงกางใบเล็ก (R. apiculata Bl.)
ตัวอย่างประโยค: ป่าโกงกางเป็นพืชเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้เป็นแหล่งผลิตอาหารและยา รักษาโรค

โกงเงิน v swindle
ความหมายเหมือนกับ: ฉ้อฉล , ทุจริต , ฉ้อโกง , คดโกง
ตัวอย่างประโยค: เขาโกงเงินหลวงไปหลายล้านบาท

โกงโก้ adv bent
ความหมายเหมือนกับ: กงโก้

โกงกิน v corrupt
ความหมายเหมือนกับ: ทุจริต , คอร์รัปชั่น

โกงกิน v corrupt
ความหมายเหมือนกับ: ทุจริต , คอร์รับชั่น

ขี้โกง adj tricky
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าเล่ห์ , เหลี่ยมจัด , ขี้ฉ้อ
ตัวอย่างประโยค: สังคมจะเลวร้ายถ้าบ้านเมืองเต็มไปด้วยคนขี้โกง

คนโกง n swindler
คำอธิบาย: ผู้ที่ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมกลโกงหลอกลวงผู้อื่น เพื่อให้ตนได้ผลประโยชน์
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่อยากให้คนโกงมาร่วมงานกับเราเลย

คดโกง v swindle
คำอธิบาย: ไม่ซื่อตรง
ความหมายเหมือนกับ: โกง , ฉ้อโกง
คำตรงข้าม: ตรง , สุจริต
ตัวอย่างประโยค: ข้าราชการที่ดีต้องไม่คดโกงต่อหน้าที่และบ้านเมือง

ตัวโกง n villain
คำอธิบาย: ผู้แสดงบทร้าย มักใช้อุบายเล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ประโยชน์ที่ตนต้องการโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม
ความหมายเหมือนกับ: ตัวร้าย
ตัวอย่างประโยค: ตัวโกงในละครมักจะเป็นคนมีหนวด

ฉ้อโกง v defraud
ความหมายเหมือนกับ: โกง , ทุจริต , ยักยอก , ฉ้อฉล , ลวง
คำตรงข้าม: สุจริต , ซื่อตรง , ซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: ชาวอาทิตย์อุทัยกลุ่มหนึ่งฉ้อโกงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศเยอรมันเป็นจำนวนมหาศาล

ฉ้อโกง adj fraudulent
ความหมายเหมือนกับ: โกง , ทุจริต , ยักยอก , ฉ้อฉล
คำตรงข้าม: สุจริต , ซื่อตรง , ซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงในธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การหลบหนีหมายจับจากกรมตำรวจอยู่แคนาดา

กลโกง n trick
ตัวอย่างประโยค: พนักงานขายบางคนมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงสารพัดเพื่อให้ขายของได้

การโกง n cheating
ความหมายเหมือนกับ: การคด , การฉ้อฉล
ตัวอย่างประโยค: การโกงเงินเพื่อนบ้านทำให้เขาถูกตำรวจจับ

การคดโกง n cheat
คำตรงข้าม: การซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: การคดโกงการเลือกตั้ง ส.ส. มีปรากฏทุกสมัย

ผ้าโกง n kind of Thai cloth

ผ้าโกง n kind of Thai cloth

ฉลาดแกมโกง adj trick
ความหมายเหมือนกับ: เฉโกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top