แออัด

ภาษาอังกฤษ


adj congested
ความหมายเหมือนกับ: ยัดเยียด , อัดแอ , แน่น
คำที่เกี่ยวข้อง: crowded
คำตรงข้าม: โล่ง , เตียน
adv tightly
ความหมายเหมือนกับ: เบียดเสียดเยียดยัด , อัดแอ , แออัดยัดเยียด
คำที่เกี่ยวข้อง: closely
ตัวอย่างประโยค: สภาพตัวบ้านเป็นแหล่งที่อยู่อย่างแออัดและขาดสุขลักษณะ
v crowd
ความหมายเหมือนกับ: เบียดเสียดเยียดยัด , อัดแอ , แออัดยัดเยียด
คำที่เกี่ยวข้อง: be congested , be crammed , be packed , be jammed , be thronged , be crowded , squeeze
ตัวอย่างประโยค: บรรยากาศบนถนนเล็กๆ สายนี้คึกคักมาก และแออัดไปด้วยจักรยานและสามล้อ