แสวงหา

ภาษาอังกฤษ


v seek for
ความหมายเหมือนกับ: เที่ยวหา , ค้นหา , เสาะหา
คำที่เกี่ยวข้อง: search for , look for