แสดงตน

ภาษาอังกฤษ


v appear
คำอธิบาย: ปรากฏตัวให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: แสดงตัว , ปรากฏตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: show up
คำตรงข้าม: ปิดบังตน
ตัวอย่างประโยค: การรับสมัครงานในหลายๆ ตำแหน่ง ผู้สมัครจะต้องมาแสดงตนพร้อมกับนำหลักฐานการศึกษามายื่นด้วย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top