แล้ว

ภาษาอังกฤษ


adv already
adv already
คำอธิบาย: เสร็จสิ้นหรือสุดสิ้นลง
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการปิดถนนบางนา-ตราดทั้งหมดแล้ว