แรง

ภาษาอังกฤษ


n power
ความหมายเหมือนกับ: พลัง , พลังอำนาจ , ฤทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: force
n power
ความหมายเหมือนกับ: กำลัง , พลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: energy , strength , might