แรก

ภาษาอังกฤษ


adj first
คำอธิบาย: มาก่อนเพื่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: initial , primary
ตัวอย่างประโยค: นักท่องเที่ยวบางคนเพิ่งเคยมาเที่ยวภูเก็ตครั้งแรก จึงรู้สึกตื่นเต้นกับความสวยงามของทัศนียภาพ
adj original
คำอธิบาย: ต้น, เดิมที
คำที่เกี่ยวข้อง: primary

คำที่มี "แรก" ในคำ


แรกเริ่ม adj first
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มแรก , แต่เดิม , แรก , เดิม
คำตรงข้าม: สุดท้าย , ท้าย , ทีหลัง

แรกรุ่น n adolescent
ความหมายเหมือนกับ: วัยแรกรุ่น , รุ่นกระเตาะ
ตัวอย่างประโยค: สิทธิ์ได้เข้าร่วมวงสนทนาดังกล่าวมาตั้งแต่แรกรุ่น

แรกเริ่มเดิมที adv originally
ตัวอย่างประโยค: การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น

แรกเริ่ม adj beginning
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มแรก
คำตรงข้าม: ตอนท้าย , สุดท้าย
ตัวอย่างประโยค: ในระยะแรกเริ่ม นักจิตวิทยาได้ใช้แนวความคิดที่แตกต่างไปจากในยุคปัจจุบัน

แรกนา n ploughing ceremony
คำอธิบาย: พิธีเริ่มไถนา
ความหมายเหมือนกับ: แรกนาขวัญ , พระราชพิธีจรดพระนังคัล

แรกนาขวัญ n ploughing ceremony
คำอธิบาย: พิธีเริ่มไถนา
ความหมายเหมือนกับ: แรกนา , พระราชพิธีจรดพระนังคัล

แรกเห็น adv at first sight
ตัวอย่างประโยค: คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจ เมื่อแรกเห็นมากกว่าคนที่ขี้ริ้วขี้เหร่

แรกเกิด adj infant
คำอธิบาย: ที่เพิ่งเกิด, ยังเล็กๆ แบเบาะอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ทารก
ตัวอย่างประโยค: เด็กวัยแรกเกิดต้องการความรักและความอบอุ่นจากแม่ด้วยการอุ้มอยู่ตลอดเวลา

ระยะแรก adv at the beginning
ความหมายเหมือนกับ: ระยะต้น , ระยะเริ่มต้น , ช่วงแรก
คำตรงข้าม: ระยะหลัง
ตัวอย่างประโยค: การลงทุนในระยะแรกมีปัญหาที่สำคัญคือ คนในองค์การส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีใช้คอมพิวเตอร์

วัยแรกรุ่น n puberty
คำอธิบาย: วัยที่เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
ตัวอย่างประโยค: วัยของเธอเพิ่งย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นควรจะได้สัมผัสกับโลกอันสดสวย

ร้องแรกแหกกระเชอ v make an outcry
คำอธิบาย: ร้องตะโกนอย่างเอ็ดตะโร
ตัวอย่างประโยค: คนพวกนั้นร้องแรกแหกกระเชออยู่ได้ ว่ามีทองคำฝังอยู่ในป่า

เริ่มแรก adv (at) first
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค: การรับรู้ของเด็กๆ นั้นเริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ

เริ่มแรก adj beginning
ตัวอย่างประโยค: เครื่องจักสานในระยะเริ่มแรกนั้นเข้าใจว่ามีลักษณะหยาบ

สาวแรกแย้ม n teenage girl
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: สาวแรกรุ่น , สาววัยกำดัด

สาวแรกรุ่น n teenage girl
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: สาวแรกแย้ม , สาววัยกำดัด
ตัวอย่างประโยค: รูปนี้แม่ถ่ายตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวแรกรุ่น

เด็กแรกคลอด n new-born baby
คำอธิบาย: เด็กเล็กๆ ที่เพิ่งเกิดออกมาจากท้องแม่
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ทารกแรกคลอด
ตัวอย่างประโยค: ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกคลอดลงเป็นอันมาก

ขั้นแรก n first step
คำอธิบาย: ช่วงเวลาตอนต้นหรือเป็นช่วงเริ่มแรก
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นต้น , ขั้นที่หนึ่ง , ขั้นแรกเริ่ม
คำตรงข้าม: ขั้นสุดท้าย
ตัวอย่างประโยค: ฉันต้องทำขั้นแรกให้ดีที่สุดก่อนเพื่อปูทางให้ขั้นต่อๆ ไปราบรื่น

เป็นครั้งแรก adv for the first time
คำตรงข้าม: เป็นครั้งสุดท้าย
ตัวอย่างประโยค: เขาเพิ่งมากรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก

ตั้งแต่แรก adv from the beginning
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งแต่ต้น
คำตรงข้าม: จบ
ตัวอย่างประโยค: เพราะเขาขยันเรียนมาตั้งแต่แรก เขาจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

ตอนแรก adv at first
คำอธิบาย: ในช่วงต้น, เมื่อเริ่มต้น
ความหมายเหมือนกับ: ตอนต้น
ตัวอย่างประโยค: พ่อตัดสินใจขุดบ่อเลี้ยงกุ้งตอนแรกลงทุนขุด 4 บ่อ ใช้เงินไป 30,000 บาท

ตอนแรก adv at first
คำอธิบาย: ในช่วงต้น, เมื่อเริ่มต้น
ความหมายเหมือนกับ: ตอนต้น
ตัวอย่างประโยค: พ่อตัดสินใจขุดบ่อเลี้ยงกุ้งตอนแรกลงทุนขุด 4 บ่อ ใช้เงินไป 30,000 บาท

แต่แรก adv at first
คำอธิบาย: ในช่วงเริ่มต้น
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งแต่แรก , เดิมที , แต่เดิม , แต่ก่อน
คำตรงข้าม: ภายหลัง
ตัวอย่างประโยค: ชุมชนแห่งนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ไม่ได้ใหญ่โตดังที่คาดไว้แต่แรก

ชั้นแรก adj primary
ความหมายเหมือนกับ: เบื้องต้น
ตัวอย่างประโยค: ข้อสันนิษฐานชั้นแรก เป็นข้อสรุปที่ได้จากการสำรวจข้อมูลจากเหตุการณ์

ชั้นแรก adv firstly
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นแรก
คำตรงข้าม: ชั้นสุดท้าย , ขั้นสุดท้าย
ตัวอย่างประโยค: ชั้นแรก ผู้เข้าแข่งขันรถยนต์ต้องตรวจสภาพของรถให้พร้อม

ครั้งแรก adv the first time
ความหมายเหมือนกับ: หนแรก , ทีแรก
ตัวอย่างประโยค: การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมครั้งแรกของพวกเรา

เด็กแรกเกิด n newborn baby
ความหมายเหมือนกับ: ทารก , เด็กแดง , เด็กทารก , เด็กอ่อน

ทีแรก adv at first

เที่ยวแรก n first trip
ความหมายเหมือนกับ: รอบแรก

รักแรก n puppy love
คำอธิบาย: ความรักครั้งแรก
ความหมายเหมือนกับ: รักแรกพบ

ช่วงแรก n earliest stage
หน่วยนับ: ช่วง
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นแรก , ระยะแรก
คำตรงข้าม: ระยะหลัง , ช่วงหลัง
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงแรกคุณต้องเรียนรู้งานทุกอย่างเสียก่อน

ลูกคนแรก n eldest child
ความหมายเหมือนกับ: ลูกคนโต
คำตรงข้าม: ลูกคนสุดท้อง

ในขั้นแรก adv at the first stage
ความหมายเหมือนกับ: ในตอนแรก , ในระยะแรก
คำตรงข้าม: ในขั้นสุดท้าย , ในตอนท้าย

ในตอนแรก adv at the first stage
ความหมายเหมือนกับ: ในขั้นแรก , ในระยะแรก
คำตรงข้าม: ในขั้นสุดท้าย , ในตอนท้าย

ในระยะแรก adv at the first stage
ความหมายเหมือนกับ: ในขั้นแรก , ในตอนแรก
คำตรงข้าม: ในขั้นสุดท้าย , ในตอนท้าย

ทารกแรกคลอด n new-born baby

จุดแรกเริ่ม n beginning
ความหมายเหมือนกับ: จุดเริ่มต้น , จุดตั้งต้น

ขั้นแรกเริ่ม n first step
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นต้น , ขั้นที่หนึ่ง
คำตรงข้าม: ขั้นสุดท้าย

แต่แรกเริ่ม adv from the beginning
คำตรงข้าม: จนปลาย , จนจบ

แต่เริ่มแรก adv from the beginning
คำตรงข้าม: เมื่อปลายมือ

ท้องแรก n first pregnancy

ลูกชายคนแรก n oldest son
ความหมายเหมือนกับ: ลูกชายคนหัวปี , ลูกชายคนโต

ลำดับแรก adj primary
ความหมายเหมือนกับ: ปฐม , ลำดับเบื้องต้น

ยามแรก n primary period
ความหมายเหมือนกับ: ยามต้น

กาลแรกตรัสรู้ n first time of enlightenment of Buddha

รอบแรก n premiere
ความหมายเหมือนกับ: รอบปฐมฤกษ์

ในขั้นแรก adj initial
ความหมายเหมือนกับ: ในขั้นต้น , ในขั้นปฐม
คำตรงข้าม: ชั้นสุดท้าย , ขั้นสุดท้าย

หนแรก adv the first time
ความหมายเหมือนกับ: ทีแรก

อันดับแรก adv first
ความหมายเหมือนกับ: อันดับหนึ่ง

รอบแรก n first trip

รักแรกพบ n puppy love

จุดเริ่มแรก n starting point
ความหมายเหมือนกับ: จุดตั้งต้น , จุดกำเนิด , จุดเริ่ม
คำตรงข้าม: จุดสิ้นสุด , จุดจบ

ตอนแรก n beginning
ความหมายเหมือนกับ: แรกเริ่ม
คำตรงข้าม: ปลาย

ตอนแรก n beginning
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มแรก , ตอนต้นๆ
คำตรงข้าม: ปลายมือค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top