แยแส

ภาษาอังกฤษ


v provoke
ความหมายเหมือนกับ: ยั่ว , แหย่ , สนใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: harass , persecute , trouble , irritate , annoy or tease , torment , hound
v be generous
ความหมายเหมือนกับ: เอื้อเฟื้อ , เอาใจใส่
คำที่เกี่ยวข้อง: be concerned about , be interested in , care for

คำที่มี "แยแส" ในคำ


ทะยาทะแยแส v be generous
คำอธิบาย: เอาใจใส่เป็นพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: แยแส , เอื้อเฟื้อ , เอาใจใส่

ไม่แยแส v be still
คำอธิบาย: ไม่เอาธุระด้วยหรือไม่เกี่ยวข้องด้วย
ความหมายเหมือนกับ: เฉยเมย , ไม่สนใจ
คำตรงข้าม: สนใจ
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าพรรคไม่แยแสพฤติกรรมของลูกพรรคค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top