แยแส

ภาษาอังกฤษ


v provoke
ความหมายเหมือนกับ: ยั่ว , แหย่ , สนใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: harass , persecute , trouble , irritate , annoy or tease , torment , hound
v be generous
ความหมายเหมือนกับ: เอื้อเฟื้อ , เอาใจใส่
คำที่เกี่ยวข้อง: be concerned about , be interested in , care for