แม้ว่า

ภาษาอังกฤษ


conj even if
ความหมายเหมือนกับ: ถึงแม้น , ถ้าแม้ว่า , มาตรแม้น , หากว่า
ตัวอย่างประโยค: แม้ว่าเขาจะเข้าใจฐานะทางเศรษฐกิจของที่บ้านดี แต่เขาก็ยังยืนยันที่จะลงทุนต่อไป