แม่นยำ

ภาษาอังกฤษ


adj accurate
ความหมายเหมือนกับ: แม่น , ชำนาญ , ถูกต้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: exact , correct , precise
adv accurately
ความหมายเหมือนกับ: แม่น , ชำนาญ , ถูกต้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: exactly , correctly , precisely