แมลงปอ

ภาษาอังกฤษ


n dragonfly
คำอธิบาย: ชื่อแมลงหลายชนิดและหลายวงศ์ในอันดับ Odonata หัวและอกสั้นป้อม ส่วนท้องแคบและยาว หนวดสั้นเล็กมองคล้ายขน ตาโตใหญ่ 2 ข้างดูเต็มหัว ปีก 2 คู่ขนาดเท่าๆ กันหรือโตกว่ากันเล็กน้อย ลักษณะยาว บางใส มีเส้นปีกมากมาย อาจมีสีต่างๆ เช่น ส้ม เหลือง หรือน้ำเงิน
ความหมายเหมือนกับ: ปอ
ตัวอย่างประโยค: แมลงปอสีสวยเกาะอยู่บนกิ่งไม้