แฟบ

ภาษาอังกฤษ


v become flat
คำอธิบาย: แบนเข้าไป, ฟุบหรือยุบลงไป
ความหมายเหมือนกับ: ยุบ
คำที่เกี่ยวข้อง: deflate
คำตรงข้าม: พอง
ตัวอย่างประโยค: เส้นเลือดแดงจะแฟบติดกับท่อนกระดูก หากรัดให้แน่นมากๆ
adj flat
คำอธิบาย: ที่แบนเข้าไป, ที่ยุบลงไป
ความหมายเหมือนกับ: ยุบ
คำที่เกี่ยวข้อง: flattened , deflated (as a motor car tyre)
คำตรงข้าม: พอง
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินไปดูยางแฟบที่ล้อหลัง แล้วสบถออกมาด่าคนที่แกล้ง