แฟกซ์

ภาษาอังกฤษ


n FAX
ความหมายเหมือนกับ: โทรภาพ , โทรสาร
คำที่เกี่ยวข้อง: facsimile
n facsimile
หน่วยนับ: เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องโทรสาร
คำที่เกี่ยวข้อง: fax
ตัวอย่างประโยค: ทางโรงแรมส่งรายละเอียดการจองห้องพักมาทางแฟกซ์