แผ่

ภาษาอังกฤษ


adv flat
คำอธิบาย: อย่างมีลักษณะแบนราบหรือกระจายออกไป
ความหมายเหมือนกับ: แบ
ตัวอย่างประโยค: เขานอนแผ่กลางบ้านด้วยความเหนื่อยอ่อน
v give
คำอธิบาย: ให้ เช่น แผ่ส่วนบุญ
ความหมายเหมือนกับ: เผื่อแผ่
คำที่เกี่ยวข้อง: dedicate
ตัวอย่างประโยค: คนไหนที่มีความรู้ย่อมต้องแผ่ความรู้นั้นให้บุคคลอื่น เพราะถือว่าความรู้นั้นจะเพิ่มพูนขึ้น
v spread out
คำอธิบาย: คลี่ขยายกระจายออกไปให้มีลักษณะแบนราบหรือกว้างกว่าเดิม
ความหมายเหมือนกับ: กระจาย , แผ่กระจาย , แผ่ขยาย
คำที่เกี่ยวข้อง: diffuse , stretch out , expand , extend , broaden , unfold , unroll
ตัวอย่างประโยค: เมื่อน้ำมันไหลลงทะเล มันจะแผ่ออกเป็นคราบน้ำมันอย่างรวดเร็ว

คำที่มี "แผ่" ในคำ


แผ่วเบา adv gently
คำอธิบาย: เบาจนเกือบไม่ได้ยิน, เบามาก
คำตรงข้าม: ดัง
ตัวอย่างประโยค: บานประตูห้องนอนปิดลงอย่างแผ่วเบา

แผ่นรองเม้าส์ n mouse mat

แผ่นซีดี n CD
คำอธิบาย: จานเสียงขนาดเล็กอ่านด้วยแสงเลเซอร์
หน่วยนับ: แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: ซีดี , แผ่นดิสก์
ตัวอย่างประโยค: วิธีการเก็บรักษาแผ่นซีดีไม่ให้ชำรุดเสียหายนั้น ควรเก็บไว้ในที่ที่อุณหภูมิไม่สูงเกินไป

แผ่นซีดี n CD
คำอธิบาย: จานเสียงขนาดเล็กอ่านด้วยแสงเลเซอร์

แผ่วๆ adj soft
คำอธิบาย: ที่เบาๆ ไม่รุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: เบาๆ , ค่อยๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาตอบเสียงแผ่วๆ ว่าเขาเป็นคนขโมยไปเอง

แผ่ clas sheet
คำอธิบาย: ลักษณนามใช้เรียกของแบนๆ อย่างกระดาษ กระดาน เช่น กระดาษแผ่นหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชนะจะได้เปิดแผ่นป้ายทั้งหมด 7 แผ่น

แผ่นเสียง n gramophone record
คำอธิบาย: แผ่นกลมซึ่งบันทึกเสียงหรือคำพูดไว้ในลักษณะเป็นร่องบนผิวพื้น เมื่อใส่บนหีบเสียงและให้เดินตามร่องก็จะเกิดเสียงตามที่บันทึกไว้
หน่วยนับ: แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: จานเสียง
ตัวอย่างประโยค: พ่อสะสมแผ่นเสียงเก่าๆ เอาไว้เป็นร้อยๆ แผ่น ส่วนใหญ่เป็นเพลงฝรั่งทั้งนั้น

แผ่นดิน n reign
คำอธิบาย: ช่วงเวลาหรือยุคสมัยหนึ่งๆ
ความหมายเหมือนกับ: รัชกาล
ตัวอย่างประโยค: คุณยายอยู่มาหลายแผ่นดินพบเห็นอะไรมามากมายเหลือเกิน

แผ่นดิน n land
คำอธิบาย: พื้นดินของโลก
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
ความหมายเหมือนกับ: ผืนแผ่นดิน , พสุธา , พื้นพิภพ , ปฐพี
ตัวอย่างประโยค: ประเทศที่เป็นเกาะจะมีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินอยู่น้อยมาก

แผ่นดิน n land
คำอธิบาย: อาณาจักรหรือขอบเขตของแต่ละประเทศ
หน่วยนับ: แห่ง, ที่
ความหมายเหมือนกับ: ดินแดน , ประเทศ , เขตคาม
ตัวอย่างประโยค: คนไทยทุกคนรักและหวงแหนแผ่นดินนี้ยิ่งชีวิต

แผ่ขยาย v expand
คำอธิบาย: คลี่กระจายออกไปให้มีลักษณะกว้างกว่าเดิม
ความหมายเหมือนกับ: แผ่กว้าง , แผ่กระจาย
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันปัญหาใหญ่ๆ ได้แผ่ขยายเข้าสู่สังคมทุกระดับอย่างแก้ไขได้ยาก

แผ่รัศมี v radiate
คำอธิบาย: เปล่งแสงสว่างพวยพุ่งออกจากจุดกลาง
ความหมายเหมือนกับ: เปล่งรัศมี
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนในที่นั้นมองเห็นพระพุทธรูปแผ่รัศมีออกมาจากทางด้านหลังเป็นแฉกๆ

แผ่วๆ adv softly
คำอธิบาย: อย่างเบาๆ ไม่รุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: เบาๆ , ค่อยๆ
ตัวอย่างประโยค: ปู่หายใจแผ่วๆ ดวงตาเลื่อนลอย ร่างกายไม่ไหวติงแล้ว

แผ่ออก v spread
คำอธิบาย: คลี่กระจายออกไปจากจุดนั้น
ความหมายเหมือนกับ: แผ่ขยาย , แบออก , คลี่ออก , กางออก
ตัวอย่างประโยค: กองเพลิงแผ่ออกเป็นวงกว้างน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ

แผ่อิทธิพล v extend one´s influence
คำอธิบาย: แสดงหรือขยายกำลังอำนาจออกไปให้กว้างขวางไปสู่ที่อื่นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ขยายอิทธิพล , แผ่อำนาจ
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มผู้ค้ายายังคงแผ่อิทธิพลเข้าไปตามหมู่บ้านและโรงเรียน

แผ่ซ่าน v infiltrate
คำอธิบาย: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
ความหมายเหมือนกับ: ซึมซาบ , กระจาย , แผ่กระจาย , แทรก , ซึม
ตัวอย่างประโยค: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างทันทีที่เห็นหน้าศัตรูเก่า

แผ่เผื่อ v be generous
คำอธิบาย: ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความโอบอ้อมอารี
ความหมายเหมือนกับ: เผื่อแผ่ , เจือจาน , โอบอ้อมอารี , แบ่งปัน
คำตรงข้าม: ตระหนี่ , ขี้เหนียว
ตัวอย่างประโยค: ถ้าฐานะของเราดีกว่านี้เราคงจะช่วยเหลือตัวเองได้ และแผ่เผื่อให้ผู้อื่นได้ด้วย

แผ่เมตตา v be compassionate
คำอธิบาย: ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
ความหมายเหมือนกับ: แผ่ส่วนบุญ
ตัวอย่างประโยค: เราควรฝึกแผ่เมตตาให้ผู้อื่นแล้วชีวิตจะมีความสุข

แผ่ adv softly
คำอธิบาย: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
ความหมายเหมือนกับ: เบา , ตื้นๆ , เบาๆ , ผิวๆ , แผ่วๆ
คำตรงข้าม: แรง , หนัก
ตัวอย่างประโยค: เสียงร้องครวญครางของเจ้าสัตว์ร้ายค่อยๆ แผ่วลงจนเงียบสนิท

แผ่สองสลึง adv lie face up with both hands and feet stretch out
คำอธิบาย: อาการที่นอนหงาย มือตีนเหยียดออกไปเต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: เหยียดยาว
ตัวอย่างประโยค: ้เธอนอนแผ่สองสลึงเต็มเตียงหลังจากทำการบ้านเสร็จ

แผ่อำนาจ v increase or enlarge one´s power or influence
คำอธิบาย: ขยายอำนาจให้กว้างขวาง
ความหมายเหมือนกับ: แสดงอำนาจ , ขยายอำนาจ
ตัวอย่างประโยค: พวกออตโตมันเตอร์กแผ่อำนาจจากเอเซียเข้าไปในยุโรปตั้งแต่ยุคสมัยที่เริ่มมีการสำรวจดินแดน

แผ่หลา adv lie with both hands and feet stretch out at full length
คำอธิบาย: อาการที่นอนเหยียดแขนขาเต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: เหยียดยาว , เหยียดแขนเหยียดขา
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนนอนแผ่หลากันกลางบ้านหลังเสร็จจากการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่

แผ่ซ่าน v infiltrate
คำอธิบาย: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
ความหมายเหมือนกับ: ซึมซาบ , กระจาย , แทรก , ซึม
ตัวอย่างประโยค: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อเห็นหน้าศัตรูเก่า

แผ่นดินใหญ่ n mainland
คำอธิบาย: บริเวณที่เป็นเขตใหญ่ของประเทศหนึ่งๆ
หน่วยนับ: ผืน, แผ่น
ตัวอย่างประโยค: นับตั้งแต่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีอำนาจในการปกครองแผ่นดินใหญ่ จีนได้แสดงจุดยืนของตนมาตลอดว่าฮ่องกงทั้งหมดเป็นดินแดนของจีน

แผ่นตรวจ n test chart

แผ่นภาพ n chart
คำอธิบาย: สิ่งที่วาดขึ้นหรือทำเป็นรูปในแผ่นกระดาษเพื่อแสดงเรื่องราว
หน่วยนับ: แผ่น
ตัวอย่างประโยค: เครื่องอำนวยความสะดวกในการหาเสียงเลือกตั้งก็มีเครื่องขยายเสียง โปสเตอร์ แผ่นภาพ แผ่นปลิวหาเสียงเป็นต้น

แผ่เผื่อ v be generous
คำอธิบาย: ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความโอบอ้อมอารี
ความหมายเหมือนกับ: เผื่อแผ่
คำตรงข้าม: ตระหนี่ , ขี้เหนียว
ตัวอย่างประโยค: ้ถ้าเก็บความรู้เอาไว้กับตัวเอง ความรู้จะไม่เพิ่มพูน ควรนำเผยแพร่แผ่เผื่อให้ผู้อื่นทำให้ความรู้ไม่สูญแต่กลับยิ่งงอกงาม

แผ่เมตตา v be compassionate
คำอธิบาย: ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
ตัวอย่างประโยค: เราควรฝึกให้เยาวชนรุ่นหลังรู้จักเสียสละ แผ่เมตตา แล้วจะมีความสุข

แผ่ adv softly
คำอธิบาย: อย่างเบาเกือบไม่ได้ยิน
ความหมายเหมือนกับ: เบา , ค่อย , แผ่วเบา
คำตรงข้าม: ดัง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าสัตว์ร้ายร้องครวญครางแผ่วลงๆ จนเงียบสนิท

แผ่อำนาจ v aggrandize
คำอธิบาย: ขยายอํานาจให้กว้างขวาง
ความหมายเหมือนกับ: แผ่อิทธิพล
ตัวอย่างประโยค: เมืองจกซึ่งเป็นไทยบริเวณลุ่มแม่น้ำกาหลงมุ่งหน้าแผ่อำนาจไปทางทิศตะวันออกจนมีอาณาเขตจดทะเลเหลือง

แผ่รังสี v radiate
คำอธิบาย: กระจายหรือขยายรังสีออกไป

แผ่ส่วนบุญ v consign merit to another´s soul
คำอธิบาย: แบ่งบุญหรือคุณงามความดีให้ผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: แผ่ส่วนกุศล , แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล

แผ่อาณาเขต v extend the boundary
ความหมายเหมือนกับ: ขยายอาณาเขต , แผ่อาณาบริเวณ

แผ่สาขา v branch
ความหมายเหมือนกับ: แผ่กิ่งก้าน , แผ่กิ่งก้านสาขา
ตัวอย่างประโยค: ต้นไทรแผ่สาขาสง่าเป็นร่มเงาไปทั่วบริเวณ

แผ่สองสลึง adv lie stretched out
คำอธิบาย: อาการที่นอนหงายมือตีนเหยียดออกไปเต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: นอนเหยียดยาว , นอนแผ่สองสลึง
ตัวอย่างประโยค: สมาชิกในครอบครัวพากันนอนแผ่สองสลึงหลังเสร็จการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่

แผ่หลา adv lie sprawled out
คำอธิบาย: อาการที่นอนเหยียดแขนขาเต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: นอนเหยียดยาว , นอนเหยียดแขนเหยียดขา
ตัวอย่างประโยค: เธอคงเหนื่อยมาก พอถึงบ้านก็นอนแผ่หลาเต็มเตียง

แผ่นป้ายหาเสียง n (political) campaign poster

แผ่นดิสก์ n CD
ความหมายเหมือนกับ: ซีดี

แผ่นจารึก n stone inscription
ความหมายเหมือนกับ: จารึก

แผ่นน้ำ n water

แผ่นใส n slide
ความหมายเหมือนกับ: ภาพสไลด์

แผ่นไม้ n log
ความหมายเหมือนกับ: ท่อนไม้

แผ่กว้าง v expand
ความหมายเหมือนกับ: แผ่กระจาย

แผ่กระจาย v expand
ความหมายเหมือนกับ: แผ่กว้าง

แผ่นป้าย n plate

แผ่กระจาย v infiltrate
ความหมายเหมือนกับ: ซึมซาบ , กระจาย , แทรก , ซึม

แผ่นดินแม่ n motherland
ความหมายเหมือนกับ: บ้านเกิด , บ้านเกิดเมืองนอน
คำตรงข้าม: ปิตุภูมิ

แผ่นป้ายโฆษณา n poster
ความหมายเหมือนกับ: ป้ายโฆษณา

แผ่นดินแม่ n motherland
ความหมายเหมือนกับ: บ้านเกิด , บ้านเกิดเมืองนอน
คำตรงข้าม: ปิตุภูมิ

แผ่นจดหมาย n copy
ความหมายเหมือนกับ: เล่มหนังสือ , แผ่นเอกสาร

แผ่นเอกสาร n copy
ความหมายเหมือนกับ: เล่มหนังสือ , แผ่นจดหมาย

แผ่กว้าง v spread
ความหมายเหมือนกับ: ฟุ้ง , กระจาย , แพร่ , ฟุ้งกระจาย

แผ่นดิสก์ n magnetic disk
ความหมายเหมือนกับ: ดิสก์

แผ่นหินชนวน n slate
ความหมายเหมือนกับ: กระดานชนวน

แผ่กระจาย v spread out
ความหมายเหมือนกับ: กระจาย , แผ่ขยาย

แผ่ส่วนกุศล v consign merit to another´s soul
ความหมายเหมือนกับ: แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล

แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล v consign merit to another´s soul
ความหมายเหมือนกับ: แผ่ส่วนกุศล

แผ่อาณาบริเวณ v extend the boundary
ความหมายเหมือนกับ: ขยายอาณาเขต

แผ่กิ่งก้าน v branch
ความหมายเหมือนกับ: แผ่กิ่งก้านสาขา

แผ่กิ่งก้านสาขา v branch
ความหมายเหมือนกับ: แผ่กิ่งก้าน

งบประมาณแผ่นดิน n annual government statement of expenditure
คำอธิบาย: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท

ขนมปังแผ่ n slice of bread

เครื่องฉายแผ่นใส n overhead projector

เอกสารแผ่นพับ n pamphlet

ครองแผ่นดิน v rule
คำอธิบาย: ปกครองประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: ครองราชย์ , ครองราชย์สมบัติ , เสวยราชสมบัติ , ขึ้นครองราชย์ , ครองเมือง , เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ , ครองบัลลังก์
ตัวอย่างประโยค: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองแผ่นดินยืนนานยิ่งพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ชาติไทย

รายได้แผ่นดิน n public revenue

เหล็กแผ่ n iron plate
หน่วยนับ: แผ่น
ตัวอย่างประโยค: เหล็กแผ่นที่กองทิ้งไว้ให้ตากแดด ตากฝน ต้องโดนสนิมกินแน่

ข้าแผ่นดิน n citizen
คำอธิบาย: พลเมืองของประเทศที่มีเชื้อชาตินั้นและอาศัยทำมาหากินอยู่ในประเทศนั้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวเมือง , พลเมือง , ราษฎร , ประชาชน
ตัวอย่างประโยค: ข้าแผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุขบนแผ่นดินไทยมาหลายชั่วอายุคน

พระเจ้าแผ่นดิน n king
คำอธิบาย: คำเรียกพระมหากษัตริย์
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: พระเจ้าอยู่หัว , ในหลวง , กษัตริย์ , พระราชา , พระมหากษัตริย์
ตัวอย่างประโยค: เวลานั้นเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองหลักมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งและมีอุปราชองค์หนึ่ง

ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน n commoner
ความหมายเหมือนกับ: ไพร่ฟ้า , ข้าแผ่นดิน , พลเมือง , ราษฏร
ตัวอย่างประโยค: พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชทรงเป็นเจ้าชีวิต มีสิทธิเหนือไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน

ปึกแผ่ adj stable
ความหมายเหมือนกับ: มั่นคง , แข็งแรง , ถาวร
คำตรงข้าม: อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกันเป็นอันดี

เป็นปึกแผ่ adv firmly
ความหมายเหมือนกับ: มั่นคง , แข็งแรง , ถาวร
ตัวอย่างประโยค: คนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญาความสามารถ

เปลี่ยนแผ่นดิน v change of reign
คำอธิบาย: เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน คือ พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ขึ้นครองราชสมบัติ
ความหมายเหมือนกับ: ผลัดแผ่นดิน
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยโบราณ เมื่อเปลี่ยนแผ่นดินครั้งใด ก็มักจะมีการแย่งชิงอำนาจเกิดขึ้นตามมาเสมอ

ผลัดแผ่นดิน v change of dynasty
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนรัชกาล , เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน , เปลี่ยนแผ่นดิน
ตัวอย่างประโยค: บ้านเมืองจะมีความยุ่งเหยิงทุกครั้งเมื่อต้องผลัดแผ่นดินใหม่

อัดแผ่นเสียง v record
คำอธิบาย: บันทึกเสียงลงในแผ่นเสียง
ตัวอย่างประโยค: บริษัทห้างร้านหลายแห่งติดต่อนักดนตรีไทยคณะที่มีฝีมือดี ไปอัดแผ่นเสียงออกจำหน่ายมากขึ้น

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน n Office of the Auditor-General of Thailand

หมูแผ่ n sliced sheets of dried and crispy pork
คำอธิบาย: ของกินทำด้วยเนื้อหมูแล่เป็นแผ่นบางๆ ปรุงรส ผึ่งแดดให้แห้ง แล้วปิ้งให้สุก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อใดที่เขากลับบ้าน เขาจะซื้อหมูแผ่นมาเป็นของฝาก

ตีแผ่ v give sth/sb away
คำอธิบาย: เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดแจ้ง
ความหมายเหมือนกับ: เปิดเผย , เผย
คำตรงข้าม: ปกปิด , ปิดบัง
ตัวอย่างประโยค: บทความเรื่องนี้ตีแผ่การโกงกินครั้งใหญ่ของรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้

เจ้าแผ่นดิน n king
ความหมายเหมือนกับ: กษัตริย์ , พระราชา
คำตรงข้าม: ราษฎร , ไพร่พล
ตัวอย่างประโยค: ประเทศของเรายังอยู่ได้เท่าทุกวันนี้ก็เพราะเรามีในหลวงและพระราชินีเป็นเจ้าแผ่นดิน

ไม้แผ่ n board
หน่วยนับ: เล่ม
ตัวอย่างประโยค: ไม้ท่อนที่มีขนาดใหญ่นำไปแปรรูปโดยเลื่อยให้เป็นไม้แผ่นมีขนาดต่างๆ ตามความประสงค์ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน

การแผ่รังสี n radiation

การแผ่อาณาเขต n territory expansion
ความหมายเหมือนกับ: การขยายอาณาเขต

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน n Office of the Auditor General of Thailand

เผื่อแผ่ v be generous
คำอธิบาย: ให้ผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ที่ตั้งใจจะให้
คำตรงข้าม: เห็นแก่ตัว
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนบ้านทำขนมมาให้คุณแม่บ่อยๆ และเผื่อแผ่มาถึงลูกๆ ด้วย

ผู้ทรงแผ่นดิน n king
ความหมายเหมือนกับ: พระราชา , กษัตริย์ , พระเจ้าแผ่นดิน

พื้นแผ่นดิน n earth
ความหมายเหมือนกับ: แผ่นดิน , ผืนแผ่นดิน

ผืนแผ่นดิน n earth
ความหมายเหมือนกับ: พื้นแผ่นดิน , แผ่นดิน

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ v help each other
ความหมายเหมือนกับ: เอื้ออารี , มีน้ำใจ , เอื้อเฟื้อ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ v help
ความหมายเหมือนกับ: มีน้ำใจ , เอื้ออาทร , เอื้อเฟื้อ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ v generous
ความหมายเหมือนกับ: โอบอ้อมอารี , เผื่อแผ่

ผืนแผ่นดิน n land
ความหมายเหมือนกับ: พสุธา , พื้นพิภพ , ปฐพี

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ n generosity
ความหมายเหมือนกับ: ความเอื้อเฟื้อ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ adj generous
คำตรงข้าม: แล้งน้ำใจ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ v have the will
คำตรงข้าม: แล้งน้ำใจ

เงินแผ่นดิน n government fund
ความหมายเหมือนกับ: เงินรัฐบาล , เงินของรัฐ , เงินของแผ่นดิน
คำตรงข้าม: เงินราษฎร์ , เงินส่วนตัว

เงินของแผ่นดิน n government fund
ความหมายเหมือนกับ: เงินแผ่นดิน , เงินรัฐบาล , เงินของรัฐ
คำตรงข้าม: เงินราษฎร์ , เงินส่วนตัว

ผืนแผ่นดิน n earth
ความหมายเหมือนกับ: แผ่นดิน , ปฐพี , พื้นดิน , ธรณี , พื้นพสุธา

พื้นแผ่นดิน n the Earth´s surface
ความหมายเหมือนกับ: แผ่นดิน , ผืนโลก

พื้นแผ่นดิน n ground
ความหมายเหมือนกับ: พื้นทวีป

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ v have the will
ความหมายเหมือนกับ: มีน้ำใจ , ใจดี
คำตรงข้าม: แล้งน้ำใจ

เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน v change of dynasty
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนรัชกาล , เปลี่ยนแผ่นดิน

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ v have the will
ความหมายเหมือนกับ: มีน้ำใจ , ใจดี
คำตรงข้าม: แล้งน้ำใจ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ v be generous
ความหมายเหมือนกับ: อารี , โอบเอื้อ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ adj generous
ความหมายเหมือนกับ: อารี , โอบเอื้อ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ adj too generous
ความหมายเหมือนกับ: ใจกว้าง , กรุณา , เมตตา
คำตรงข้าม: ใจแคบ , ใจดำ

นอนแผ่ v lie with legs spread out
ความหมายเหมือนกับ: แผ่หลา

คนหนักแผ่นดิน n deadwood
ความหมายเหมือนกับ: คนเลว , คนหนักโลก

ปกครองแผ่นดิน v reign
ความหมายเหมือนกับ: ครองบัลลังก์ , ครองแผ่นดิน , เสวยราชสมบัติ

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ n generousness

พื้นแผ่นดิน n ground

พื้นแผ่นดิน n land
ความหมายเหมือนกับ: พื้นดิน , แผ่นดิน , ที่ดิน

พื้นแผ่นดิน n earth
ความหมายเหมือนกับ: เมทนี , แผ่นดิน , พื้นดิน

ล้นแผ่ออกมา v overflow
ความหมายเหมือนกับ: ล้น , ล้นหลาม

พื้นแผ่นดิน n earth
ความหมายเหมือนกับ: พื้นโลก , โลก

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ n broad-mindedness
ความหมายเหมือนกับ: ความมีน้ำใจ
คำตรงข้าม: ความใจแคบ

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ n assistance
ความหมายเหมือนกับ: การเจือจาน , การอุดหนุน , ความเอื้อเฟื้อ , ความเผื่อแผ่

ความเผื่อแผ่ n assistance
ความหมายเหมือนกับ: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ , การเจือจาน , การอุดหนุน , ความเอื้อเฟื้อ

นอนแผ่สองสลึง adv lie stretched out
ความหมายเหมือนกับ: นอนเหยียดยาวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top